• Xếp theo:
Son dưỡng không màu LipIce

Son dưỡng không màu LipIce

Mã SP: 26314

50,000đ
Phễu lọc thủy tinh cuống dài

Phễu lọc thủy tinh cuống dài

Mã SP: 26310

99,000đ
Que thử đường huyết SD CodeFree

Que thử đường huyết SD CodeFree

Mã SP: 26308

410,000đ
Mũi Khoan Nha Khoa Made in Germany.

Mũi Khoan Nha Khoa Made in Germany.

Mã SP: 26304

250,000đ
Đầu lấy cao răng ARt

Đầu lấy cao răng ARt

Mã SP: 26303

750,000đ
Gòn viên

Gòn viên

Mã SP: 25330

29,000đ
Que thử đường huyết eBchek

Que thử đường huyết eBchek

Mã SP: 24126

190,000đ
Pipet pasteur 3.0ml

Pipet pasteur 3.0ml

Mã SP: 24123

40,000đ
Bình định mức 10ml

Bình định mức 10ml

Mã SP: 24120

35,000đ
Bộ 3 que thử thai sớm Amestick

Bộ 3 que thử thai sớm Amestick

Mã SP: 24116

9,975đ
 Tìm kiếm

Back to top