• Xếp theo:
Buồng đếm tế bào máu

Buồng đếm tế bào máu

Mã SP: 11784

270,000đ
Bấc đèn cồn - bộ 10 cái

Bấc đèn cồn - bộ 10 cái

Mã SP: 11778

65,000đ
Que thử thai Chip Chips

Que thử thai Chip Chips

Mã SP: 11775

18,000đ
Combo 6 que thử thai Quicktana

Combo 6 que thử thai Quicktana

Mã SP: 11766

49,000đ
Ống cao su 6x9mm - Bộ 5 mét

Ống cao su 6x9mm - Bộ 5 mét

Mã SP: 10112

80,000đ
Thìa thủy tinh

Thìa thủy tinh

Mã SP: 10109

17,000đ
Máy khuấy từ, model: HJ-1

Máy khuấy từ, model: HJ-1

Mã SP: 10106

850,000đ
Pipet thủy tinh 1ml

Pipet thủy tinh 1ml

Mã SP: 10104

30,000đ
Bình cầu 2 cổ nhám 250ml

Bình cầu 2 cổ nhám 250ml

Mã SP: 10103

400,000đ
Chai thủy tinh 10ml - Bộ 10 cái

Chai thủy tinh 10ml - Bộ 10 cái

Mã SP: 10101

60,000đ
Quả bóp cao su 3 van

Quả bóp cao su 3 van

Mã SP: 10098

50,000đ
Bộ 10 Que Thử Thai QUICKSEVEN

Bộ 10 Que Thử Thai QUICKSEVEN

Mã SP: 10096

33,000đ
GIẤY QUỲ TÍM ĐO PH

GIẤY QUỲ TÍM ĐO PH

Mã SP: 10094

15,000đ
Quả bóp cao su 60ml - Bộ 2 quả

Quả bóp cao su 60ml - Bộ 2 quả

Mã SP: 10092

30,000đ
 Tìm kiếm

Back to top